Informace o schválených zařízeních pro provoz ve stanicích měření emisí (SME) v ČR

Ilustrační obrázek
  Informace o schválených zařízeních pro provoz ve stanicích měření emisí (SME) v ČR

Aktuálně jsou pro provoz ve stanicích měření emisí (SME) v ČR schváleny následující přístroje:

  • Opacimetry pro vznětové motory

Bosch RTM 430; platnost osvědčení do 28.2.2020

Bosch BEA 070; platnost osvědčení do 31.8.2019

  • Analyzátory pro zážehové motory

Bosch BEA 050/051; platnost osvědčení do 31.8.2019

Bosch BEA 055; platnost osvědčení do 30.9.2019

Bosch BEA 060; platnost osvědčení do 31.10.2019

Bosch BEA 450/460; platnost osvědčení do 31.8.2019

  • Software pro výše uvedená zařízení

Bosch BEA-PC v 1.x CZ; platnost osvědčení je vázána na platnost Metodického postupu měření emisí vydávaného Ministerstvem dopravy ČR.

  • Software třetích stran pro komunikaci s CIS STK a přístroji BOSCH Group

Dekra EMISE CIS / v. 2017.0.4; platnost osvědčení je vázána na platnost Metodického postupu měření emisí vydávaného Ministerstvem dopravy ČR.

Caris EMISE / 1.16.x; platnost osvědčení je vázána na platnost Metodického postupu měření emisí vydávaného Ministerstvem dopravy ČR.

LF Soft CIS-Emise / 1.0; platnost osvědčení je vázána na platnost Metodického postupu měření emisí vydávaného Ministerstvem dopravy ČR. 

ETS / v. 17.x; platnost osvědčení je vázána na platnost Metodického postupu měření emisí vydávaného Ministerstvem dopravy ČR.

 

Stáhněte si:

pdfOsvědčení Bosch BEA 050

pdfOsvědčení Bosch BEA 055

pdfOsvědčení Bosch BEA 060

pdfOsvědčení Bosch BEA 450/460

pdfOsvědčení Bosch BEA 070

pdfOsvědčení Bosch RTM 430

pdfOsvědčení Bosch BEA-PC v 1.x CZ

pdfOsvědčení Dekra EMISE CIS / v. 2017.0.4

pdfOsvědčení TEAS Caris EMISE / 1.16.x

pdfOsvědčení Luděk Florian LF Soft CIS-Emise / 1.0

pdfOsvědčení Bělohradský ETS / v. 17.x